Gebruiksvoorwaarden

Algemene Gebruiksvoorwaarden

Algemeen

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website http://stem-academie.be. Door gebruik te maken van deze website verbindt u zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven en te aanvaarden.
Deze website is gecreëerd en wordt beheerd door Technopolis N.V., Technologielaan, 2800 Mechelen, BTW-nummer BE 0461.430.087, RPR Mechelen en F.T.I VZW, Technologielaan, 2800 Mechelen, BTW-nummer BE  0434.183.579, RPR Mechelen. Voor meer informatie kunt u een mail sturen via het contactformulier.

Intellectuele eigendomsrechten

De teksten, tekeningen, foto's, films, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo's en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren STEM-academie of derden toe. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van de STEM-academie of de organisatoren de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Niet-toegestaan gebruik van de website
U verbindt zich er onder meer toe:

  • De informatie niet wederrechtelijk te gebruiken.

  • Geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of anderszins minder efficiënt wordt gemaakt.

  • De website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, of voor transmissie of posting van illegaal of onrechtmatig materiaal, of van materiaal dat op enige wijze ongepast is (met inbegrip van maar niet beperkt tot materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter). 

  • De website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom.

  • De website niet te gebruiken voor posting en transmissie van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden zonder hiervoor een voorafgaandelijk toestemming aan de STEM-academie te vragen, behalve indien daarom verzocht werd door de ontvanger.

Privacy Voorwaarden

Persoonsgegevens

De STEM-academie verzamelt geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt. Met het invullen en versturen van een formulier, of het verzenden van een e-mail geeft een bezoeker de STEM-academie toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan in een bestand van de STEM-academie met het oog op een geautomatiseerde gebruikersprofilering, klantenbeheer, marktonderzoek en direct mail per post. U heeft recht op inzage en eventuele correctie van uw desbetreffende persoonsgegevens. U heeft het recht om u kosteloos te verzetten tegen verwerking van uw gegevens voor direct marketing doeleinden. Via het contactformulier kunt u een aanvraag tot inzage, correctie of verzet doen.

Uw elektronische contactgegevens kunnen door de STEM-academie worden gebruikt voor direct e-mail marketing indien u hiermee voorafgaandelijk heeft ingestemd. Evenwel is uw voorafgaande instemming niet vereist wanneer de STEM-academie elektronische contactgegevens die zij heeft verkregen bij de levering van bepaalde producten of diensten, gebruikt voor direct e-mail marketing van eigen gelijkaardige producten of diensten. U heeft recht op inzage en eventuele correctie van uw elektronische contactgegevens. U heeft eveneens het recht om u kosteloos te verzetten tegen de verwerking van uw elektronische contactgegevens voor direct e-mail marketing doeleinden. Via het contactformulier kunt u een aanvraag tot inzage, correctie of verzet dienaangaande doen.

Automatisch vergaarde niet-persoonlijke informatie

De STEM-academie kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website via dewelke u naar de STEM-academie-website bent gekomen, of via dewelke u die verlaat.

IP adressen

In de fora wordt bij het posten van een bericht het IP-adres van de poster weergegeven. Soms is ook het IP-adres van een proxyserver zichtbaar tussen haakjes. Het doel hiervan is de authenticiteit en de integriteit van de berichten te verhogen door te vermijden dat iemand berichten post in andermans naam. In geval van klachten over vermeend onwettelijk gedrag, kan dit IP-adres ook doorgegeven worden aan de bevoegde gerechtelijke instanties.

Cookies

Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen automatisch zogenaamde 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Deze gegevens helpen ons de site beter af te stemmen op de wensen en voorkeuren van de bezoekers. Met de meeste internetbrowsers kunt u cookies van uw harde schijf verwijderen, cookies afwijzen of een waarschuwing ontvangen vooraleer een cookie geïnstalleerd wordt. Raadpleeg de instructies of de helpfunctie van uw internetbrowser voor meer details. Indien u tijdens een bepaald bezoek aan de site instemt met het gebruik van cookies, kunnen deze cookies eventueel verder worden gebruikt bij volgende verbindingen met de site. Data van de bezoekers kan bij ons terechtkomen door het gebruik van Google Analytics. Hierdoor kunnen we achterhalen van welke website mensen komen en welke zoekwoorden ze mogelijk hebben gebruikt om op de website terecht te komen. Deze data is wel 100% anoniem.